@
UTSURI - Virtual Garden
(c)LAURENT PHILIPPE
Directed choreographed and designed by Ushio Amagatsu
Scenic art Natsuyuki Nakanishi
Dancer
Ushio Amagatsu / Semimaru / Toru Iwashita / Sho Takeuchi / Akihito Ichihara / Taiyo Tochiaki / Ichiro Hasegawa
Music Takashi Kako : Yoichiro Yoshikawa
Co-produced by Theatre de la Ville,Paris,France / Biwako Hall Center for the performing arts Shiga,Japan / Sankai Juku
Premier Theatre de la Ville,Paris in 2003